Beginnersmentaliteit koesteren

Onder anderen bij het mediteren is het nuttig om een beginnersmentaliteit te koesteren, wat is dat juist en waarom?

Mediterend

Mediteren is een staat van zijn, wanneer je een meditatie begint heb je een bepaalde iets dat als focus dient. Dat kan bijvb. de ademhaling zijn, of het opkomen van gedachten zonder jezelf erin te verliezen, of een voorwerp, of misschien een plaats van het lichaam. Mediteren is de huidige ervaring waarnemen, als je de adem als doel van je focus zou nemen, kan je jouw focus, jouw volledige aandacht, richten op de plaats waar de lucht naar binnen en buiten komt en gaat. Je kan eveneens het traject dat de adem in je lichaam aflegt volgen. Je stapt in de observator rol, en als deze observator tellen de voorbije meditatie sessies niet mee, telt niks wat gisteren gebeurd is mee, er is enkel het nu en de huidige ervaring. Bij het mediteren ben je niet op zoek naar een bepaalde ervaring van lichtheid, relaxatie of afwezigheid van gedachten. Nee, je bent erop gericht te focussen op wat is. Je bent ook niet op zoek om een voorgaande ervaring te reproduceren, het is niet omdat het gisteren zo goed lukte om de focus op de adem te leggen dat het vandaag het geval zal en moet zijn. Mediteren is telkens opnieuw beginnen en gadeslaan wat is.

Dansend

Dans is ook uitermate geschikt om op een gelijkaardige manier de beginnersmentaliteit te koesteren. Je tracht één te zijn met de muziek, één te zijn met je danspartner, één te zijn met wat is. De beginnersmentaliteit koesteren is in deze context ook interessant omdat je je verwachtingen helemaal los kan laten, je dan meer in het moment zijn en je laten leiden door wat is met een open geest en lichaam voor wat zal komen. Wanneer ik dat toe pas helpt het me ook om mij af te stemmen met mijn danspartner.

De beginnersmentaliteit koesteren is in de context van meditatie echt belangrijk, zijn er voor jou nog contexten waar dat van toepassing is?